Tôi hiện tại đang sử dụng phần mềm quản lý bán hàng của HTSOFT phục vụ cho quản lý điện thoại di động  được hơn 1 tháng rồi, tôi có một vấn đề như sau :
  -Hiện tại, danh mục mặt hàng của tôi nhập tên mã hàng không được sáng sủa lắm nên đôi khi rất khó quản lý, giờ tôi muốn sửa lại toàn bộ danh sách mã mặt hàng thuộc cây nhóm/ngành hàng trong phần mềm thì tôi có cách làm nào tối ưu nhất không ? Tôi có dùng chức năng sửa mặt hàng theo lô nhưng không cho phép sửa mã hàng, còn nếu sửa thủ công bằng tay từng mặt hàng thì rất mất thời gian.

Mong HTSOFT có thể giúp tôi vấn đề này.