Tôi đang là khách hàng của HTsoft, dùng phần mềm được 1 thời gian. Cho tôi hỏi HTsoft sắp có phiên bản mới chưa? Có phiên bản mới các khách hàng có được tự động cập nhật không? Và HTsoft có thông báo gì tới khách hàng không? ( Đối với cả 3 gói sản phẩm phần mềm HTsoft: Phần mềm quản lý bán hàng SalePro; phần mềm quản lý kho INventory và phần mềm quản lý kinh doanh BizMan).

Cám ơn!