Tôi mới mua phần mềm quản lý htsoft BizMan. Tôi tìm hiểu qua và chưa biết cách nhập số dư công nợ phải thu. Anh chị nào biết xin chỉ dùm nhé. Thanks và hậu tạ sau!