Cho tôi hỏi, trường thông tin mã hàng khi thêm mặt hàng có quy định chuẩn những ký tự nào được nhập vào không? tốt nhất là nên nhập mã hàng với những ký tự nào? nhập mã hàng có ký tự % hay dấu " . "dấu " , " có được không, có bị ảnh hưởng gì khi nhập hàng hay bán hàng không?
Theo tôi, nên có một thông báo nhỏ là: "Chỉ được nhập ký tự chữ và số" hay "không được nhập ký tự đặc biệt %,*..." ví dụ như vậy.

Tôi đang tìm hiểu và dùng thử gói phần mềm quản lý kho inventory.