Tôi đang dùng phần mềm quản lý bán hàng có tích hợp module bảo hành sửa chữa của HTsoft, tính đến thời điểm hiện tại tôi khá tâm đắc với phần mềm nhưng có một vấn đề nhỏ:
Khi khách hàng mang điện thoại tới BHSC tôi không thể chọn nhiều hơn 1 mã lỗi, trong khi có một số điện thoại bị 2 tới 3 lỗi.

HTsoft có thể giúp tôi khắc phục được vấn đề này không?