Chức năng cảnh báo nợ quá hạn trong gói phần mềm quản lý bán hàng SalePro.Net rất hay nhưng mới chỉ dừng lại ở mức cảnh báo và vẫn xuất được hàng. Htsoft có thể cấu hình vừa có cảnh bảo và không cho phép xuất hàng không?