Các trường hợp và cách khắc phục :

-             Chưa cài PM hỗ trợ report ( Khi cài PM mà hệ thống yêu cầu tắt phần mềm hoặc khi vào truy suất đến Report thì báo lỗi “Crystal Report.Window.Form….”) 

--> Cài PM hỗ trợ tại http://htsoft.vn/Download.aspx

-             Do máy tính bị tắt đột ngột hoặc in quá nhiều tạo ra file  rác  trong thư mục Temp ( báo lỗi “Load report failed…”)

-->  Vào run chạy %temp% xóa tất cả file rác đi.

-             Chưa kết nối máy in --> Kiểm tra lại kết nối máy in với máy tính của bạn.

-             Cài sai phiên bản PM x64 hoặc x86 --> Cài lại phiên bản của Report phù hợp với máy tính của bạn