Tôi được biết phần mềm HTsoft khá mạnh về quản lý bán hàngquản lý kho. Cho tôi hỏi giá vốn nhập kho trên phần mềm HTsoft có được tự động tính trung bình không hay như thế nào vậy? Nếu muốn xem giá vốn của các lần nhập + giá nhập trung bình thì vào đâu xem??