Để quản lý bán hàng điện thoại tốt thì vấn đề quản lý serial/ IMEI là rất quan trọng và cần thiết. HTsoft là đơn vị cung cấp phần mềm quản lý cho rất nhiều khách hàng kinh doanh mặt hàng này và quản lý serial/ IMEI cũng là một trong những thế mạnh đặc trưng của HTsoft. Vậy, HTsoft có thể giới thiệu quá một chút về quản lý vòng đời của serial/ IMEI trong phần mềm được không? từ khi nhập hàng có IMEI cho tới các báo cáo và đặc biệt là vấn đề bảo hành?

Thân!