CÁC BƯỚC CHỈNH SỬA CRYSTAL REPORT

Để thiết kế 1 mẫu phiếu cần thực hiện theo các bước sau:

B1: Cấu hình Page setup

Lựa chọn đúng form đã khai báo trong cấu hình máy in cần in. Với máy in chưa có khổ in tương thích sẽ khai báo thêm 1 khổ in mới đúng với kích thước cần in.

Lưu ý: Thường Crystal hay mặc định máy in “Microsoft XPS Document writer” nên nếu trên PC có cài driver máy in này thì có thể Remove trước.

Mở file Crystal Report và lựa chọn đúng khổ vừa khai báo trên máy in

B2: Tùy chỉnh các thuộc tính cho form Crystal Report

Bao gồm tùy chỉnh Header, Footer, Detail … VD như sau: