Tôi đã dùng và thấy phần mềm bên mình không có phím tắt cho nhập số lượng.
Các bên họ có tính năng đó rất hay. Ví dụ khi quét mã vạch xong đang mặt hàng đó ta nhấn phím Home là chuột nhảy về ô số lượng dòng đó cho nhập luôn số lượng( chỉ cần 1 vài mặt hàng) khác với tính năng đang dùng là tự nhảy mỗi lần quét mã (khá bất tiện khi mặt hàng nào cũng cần nhấn Enter)