HƯỚNG DẪN THANH TOÁN BẰNG XU CÓ CODE XÁC THỰC QUA SMS

Mục đích:

-           Khi khách hàng đăng ký thẻ KHTT hệ thống sẽ hỗ trợ tích lũy XU trên từng giao dịch mua hàng theo mã khách hàng. Khách hàng sẽ được sử dụng XU để thanh toán cho các lần mua hàng tiếp theo. Để bảo mật việc thanh toán hệ thống hỗ trợ xác thực thanh toán bằng việc gửi mã code xác  tới số điện thoại đã đăng ký của khách hàng.

Các bước thực hiện xác thực:

-          Tóm tắt: Khi khách hàng thanh toán bằng XU nhân viên sẽ kích hoạt gửi mã code tự động tới di động của khách hàng, khách hàng sẽ đọc cho nhân viên mã code đó để thu ngân nhập lại phần mềm và xác thực sử dụng XU.

-           Thu ngân thực hiện việc tạo hóa đơn bán hàng và chọn khách hàng bằng mã hoặc số điện thoại. Khi khách hàng muốn thanh toán bằng XU à  Thu ngân click vào ô Gift card.

-          Hệ thống sẽ hiển thị lên form để check và lấy code xác thực như sau:

 

Các thông tin trên Form Gift Card như sau:

-          Số dư Tk: Tổng số lượng Xu hiện tại của khách

-          Số trừ: Số xu sẽ sử dụng cho lần thanh toán này.Thu ngân sẽ nhập số XU khách hàng muốn sử dụng tại ô này.

-          Còn lại: Phần mềm sẽ tự tính số lượng Xu còn lại của khách

Các bước xác thực thanh toán như sau:

Bước 1: Lấy code xác thực. Sau khi nhấn vào nút   , hệ thống sẽ tự động gửi vào tin nhắn điện thoại của khách hàng một mã code xác nhận.

Bước 2: Nhập code xác thực khách hàng đọc cho từ tin nhắn vào ô “Nhập code xác thực”

Bước 3: Check   để kiểm tra mã xác thực

-  Sau khi nhập xong code xác thực, trên hóa đơn bán lẻ sẽ hiển thị thêm 1 dòng KHTT để trừ tiền cho khách :

Thu ngân tiếp tục thao tác Thu tiền và hoàn tất giao dịch bán hàng.