MODULE GỬI TIN NHẮN SMS QUA SMS BRANCHNAME 

1.      Mục đích

-          Ứng dụng SMS này tích hợp với phần mềm bán hàng để thực hiện nhắn tin SMS nhằm thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, quảng bá thương hiệu, truyển tải chương trình khuyến mãi nhanh chóng tiếp cận tới khách hàng.

Gửi tin nhắn theo định kỳ: tin nhắn khuyến mãi, chúc mừng sinh nhật

+ Gửi tin nhắn theo sự kiện giao dịch mua hàng của khách hàng: như cảm ơn quý khách đã mua hàng

Gửi tin nhắn nhắc nợ

+ Gửi tin nhắn nhắc lịch kế tiếp sử dụng sản phẩm hay ngày hẹn kế tiếp với khách hàng…

-          Module SMS được coi là một giải pháp marketing trực tiếp hiệu quả nhất, là cơ chế tự động và liên tục làm gia tăng sự tin tưởng của khách hàng đối với Doanh nghiệp.

-          Tích hợp với nhiều nhà cung cấp dich vụ sms branchname: FPT, Vnet, VietGuid …

-          Có thể sử dụng nhiều branchname của nhiều nhà cung cấp dịch vụ đồng thời, tùy và từng tin nhắn sẽ chọn branchname phù hợp.

2.      Các chức năng chính

2.1  Báo cáo SMS

-          Tổng hợp SMS theo trạng thái và trong khoảng thời gian đã gửi, chưa gửi hoặc tất cả. Có thể chọn danh sách các tin đã gửi để kích hoạt gửi lại ngay tại giao diện thống kê này.

2.2  Gửi SMS hàng loạt

-          Hỗ trợ import hàng loạt số điện thoại và tin nhắn từ file excel vào phần mềm để gửi sms đi qua branchname.

-          Tạo mẫu từ file excel theo định dạng của phần mềm:

-          Im port vào phần mềm để gửi SMS

2.3  Quản lý SMS Mẫu

-          Phần mềm hỗ trợ quản lý danh sách các tin nhắn mẫu SMS, hỗ trợ mỗi lần gửi tin có thể soạn thảo tin mới hoặc chọn tin trong danh sách mẫu để gửi.

2.4  Gửi SMS

-          Hỗ trợ chọn tin mẫu để gửi hoặc nhập tin nhắn muốn gửi.

-          Có thể nhập trực tiếp số điện thoại để gửi SMS hoặc lấy số điện thoại của khách hàng trong danh sách khách hàng để gửi tin nhắn. Có thể gửi cho 1 số điện hoặc n số điện thoại không bị giới hạn trong 1 lần gửi.

-          Hỗ trợ chọn branchname để gửi sms trong từng lần gửi.(nếu có nhiều branchname)

2.5  Gửi SMS từ báo cáo tổng hợp thông tin khách hàng

Cho phép tìm kiếm và gửi nhanh SMS cho khách hàng theo các tiêu chí lọc như: Hạng thẻ khách hàng, kênh khách hàng, khu vực, chi nhánh quản lý, ngày mua hàng, điểm tích lũy, ngày chăm sóc lần cuối …

2.6  Gửi SMS từ các sự kiện trên phần mềm tự động phát sinh và tự động gửi đi

-          Gửi SMS sau khi phát sinh phiếu bán hàng

-          Gửi SMS khi có chương trình khuyến mãi

-          Gửi SMS khi khách hàng đến lịch hẹn

-          Gửi SMS nhắc nợ khi đến hạn thanh toán.

-