Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi vietdt_86

Quản lý bán hàng và chuyển tiền giữa các chi nhánh

Tôi đang kinh doanh nhiều hơn một chi nhánh, hiện tại tôi muốn tìm một phần mềm quản lý bán hàng hiệu quả giúp tôi giải quyết được vấn đề  quản lý hàng hóa giữa các chi nhánh đó và chuyển tiền bán hàng từ các chi nhánh con về chi nhánh tổng thông qua các tài khoản ngân hàng sau mỗi ngày bán hàng. Tôi muốn hỏi... ( 3/14/2015 10:11:12 AM - Trả lời: 11)

Xem chi tiết báo cáo giao dịch của từng khách hàng

Tôi có thể xem báo cáo chi tiết về giao dịch của từng khách hàng cụ thể trên phần mềm được không, nếu có thì nó nằm ở đâu trong phần mềm ?... ( 3/13/2015 5:37:09 PM - Trả lời: 12)