Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi vantn

Cách thực hiện đổi font chữ trên excel

1/ Chuột phải vào biểu tượng Unikey hiện trên thanh Toolbars sau đó chọn: Công cụ...[CS+F6] Bảng Unikey Toolkit hiện ra: 2/ Trên hộp điều khiển Unikey Toolkit lựa chọn loại font nguồn và đích cần đổi, tùy chỉnh một số tùy chọn ở bên tay phải,  sau đó đống hộp điều khiển... ( 12/15/2017 11:05:54 AM - Trả lời: 65)