Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi trung anh

Không làm được hàng bán trả lại sau khi chạy thêm chức năng chuyển kho imei

Htsoft BizMan của tôi gặp vấn đề thế này mà tôi chưa biết tại sao: bình thường tôi vẫn dùng nhập kho imei để nhập vào chi nhánh tổng, sau đó chuyển kho số lượng sang các chi nhánh khác để xuất bán và làm hàng... ( 10/30/2016 3:49:52 PM - Trả lời: 1)