Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi timphanmembanhang

Không hiển thị form tìm kiếm

Tôi muốn tìm lại các hóa đơn bán lẻ hoặc phiếu trả tiền nhà cung cấp nhưng khi kích vào Tìm kiếm form đấy lại không hiện ra. Tôi phải làm thế nào để thấy được form đó?... ( 2/27/2015 2:14:27 PM - Trả lời: 3)

Không lập được phiếu thu chi

Tôi phân quyền cho nhóm user Bảo hành sửa chữa được phép lập phiếu thu, phiếu chi trong Quỹ và Ngân hàng (Phiếu thu, Khoản thu, phiếu chi, khoản chi) nhưng khi user đó thêm phiếu thu/chi  và ghi lại thì phần mềm... ( 12/25/2014 3:12:59 PM - Trả lời: 1)

Không hiển thị cột đơn giá và thành tiền trong Báo cáo tồn kho

Tôi mới sử dụng phần mềm của bên bạn. Khi kiểm tra Tồn kho, tôi không thấy cột thông tin về Đơn giá và Thành tiền trong khi một số máy khác vẫn hiển thị. Có phải máy tính của tôi bị lỗi gì không?... ( 11/20/2014 9:06:40 AM - Trả lời: 2)

KHông tìm thấy thông tin khách hàng trong KHTT

Tôi đang dùng phần mềm quản lý bán hàng HTsoft BizMan. Tôi muốn nâng hạng thẻ của một số khách hàng thân thiết nhưng khi vào Quản lý in và cấp thẻ KHTT đôi lúc không tìm ra thông... ( 10/22/2016 5:22:01 PM - Trả lời: 2)

Lỗi khởi tạo

Gần đây, khi đăng nhập phần mềm HTsoft BizMan tôi thấy thông báo “ Lỗi khởi tạo: String was not recognized as a valid DateTime” và tôi  không đăng nhập được phần mềm. Mong HTsoft sớm khắc phục .... ( 9/18/2016 12:04:02 PM - Trả lời: 1)

Phân quyền cho nhân viên chỉ được xem báo cáo trên các kho chỉ định

Tôi mới down về dùng thử phần mềm bán hàng HTsoftBizMan, hiện tại bên tôi muốn phân quyền cho nhân viên ngoài việc được xem báo cáo trên các kho nhập liệu còn được xem báo cáo trên 1... ( 1/16/2016 2:02:31 PM - Trả lời: 1)