Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi timphanmem

Phần mềm có in được imei cho điện thoại

Ngoài in barcode mã hàng thì phần mềm bên bạn có thể in được imei để dán lên vỏ hộp của điện thoại không? ... ( 9/8/2016 3:19:54 PM - Trả lời: 0)

Phần mềm quản lý được việc giữ hàng trong kho?

Phần mềm có cơ chế nào để quản lý được việc giữ hàng trong kho cho khách không? Vì bên tôi có cơ chế khách hàng nào mà đặt hàng (phiếu SO) và đặt cọc tiền thì bên tôi sẽ... ( 6/16/2016 5:29:32 PM - Trả lời: 1)

In tem kệ và in báo giá

Tôi đang tìm một phần mềm bán bán hàng (quản lý được imei) có thể in được tem kệ đặt dưới mỗi dòng điện thoại trưng bày, có thông tin cấu hình điện thoại tương ứng. Nếu có chương trình khuyến mãi... ( 6/6/2016 11:32:31 AM - Trả lời: 1)

Phần mềm hỗ trợ đa đơn vị tính

Tôi đang tìm một phần mềm có thể quản lý được mô hình kinh doanh vật liệu xây dựng, cụ thể như sau: Bên tôi có rất nhiều mặt hàng có thể bán theo nhiều hình thức khác nhau, ví dụ như khi bán 1 tấm tôn... ( 5/22/2016 9:15:50 AM - Trả lời: 2)