Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi thanhtra

Cho phép nhập nhanh số lượng ngay lần thêm hàng đầu tiên

Tại sao bên mình không thể nhập ngay số lượng của 1 mã hàng khi thêm mới (ô số lượng khởi tạo mặt hàng). Mỗi lần tạo xong hàng lại quay ra làm phiếu nhập rất mất thời gian và phải theo 1 quy trình cảm thấy thiếu... ( 11/11/2018 7:55:36 PM - Trả lời: 0)

Phím tắt cho nhập số lượng mỗi khi quét mã vạch.

Tôi đã dùng và thấy phần mềm bên mình không có phím tắt cho nhập số lượng. Các bên họ có tính năng đó rất hay. Ví dụ khi quét mã vạch xong đang mặt hàng đó ta nhấn... ( 11/6/2018 4:02:39 PM - Trả lời: 0)