Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi thanhan

Cấu hình kết nối từ máy trạm đến máy chủ của phần mềm quản lý bán hàng

Mình vừa cài xong phần mềm quản lý bán hàng BizMan trên 2 máy nhưng không biết làm sao để kết nối phần mềm của 2 máy với nhau. Khi cài đặt đã chọn 1 máy là máy chủ, 1 máy là... ( 11/19/2015 12:03:40 PM - Trả lời: 39)