Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi stmart

Bắt buộc phải in phiếu trên hóa đơn bán lẻ

Bên mình đang có yêu cầu bắt buộc khi lập phiếu phải in ra hóa đơn đưa cho khách hàng và lưu lại để về sau dễ kiểm soát hơn. Không biết HTsoft đã support tính năng bắt buộc phải in phiếu bán lẻ chưa?... ( 2/6/2020 4:15:53 PM - Trả lời: 115)