Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi soibien

Xác nhận phiếu chuyển tiền vào đúng ngày chuyển tiền

Tôi đang dùng phần mềm HTsoftBizMan.NET.  Hiện công ty tôi có 5 chi nhánh. Khi chi nhánh khác chuyển tiền về cho chi nhánh của tôi, thực tế là tôi nhận được tiền luôn trong ngày hôm đó nhưng tôi lại... ( 1/28/2016 10:58:48 AM - Trả lời: 1)

Mã hàng chỉ được nhập mà không được bán

Chào HTsoft, Công ty tôi có đang sử dụng phần mềm HTsoftBizMan.NET. Công ty tôi kinh doanh về lĩnh vực thực phẩm, có những mã hàng mà tôi chỉ nhập về kho mà không được xuất bán mã... ( 1/28/2016 10:35:22 AM - Trả lời: 1)