Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi phuongly

Hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ liên quan tới quỹ và ngân hàng

1. Lập Phiếu chi. ­Chọn menu Quỹ & Ngân hàng --> Phiếu chi Xuất hiện form Phiếu chi:  Hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ các phiếu chi trong tháng. Bạn có thể chọn lại thời gian để xem toàn bộ các phiếu chi trong khoảng thời gian tương ứng. Các bước lập... ( 11/5/2015 12:32:03 PM - Trả lời: 2)

Hướng dẫn sử dụng chức năng in mã vạch

MODULE IN VÀ ÁP DỤNG MÃ VẠCH (BARCODE)  1.      Chức năng -       Module này sẽ giúp các công ty là nhà sản xuất, hoặc các công ty kinh doanh theo... ( 2/18/2016 9:57:42 PM - Trả lời: 18)

Hướng dẫn cài đặt nhanh phần mềm HTsoft BizMan.NET 3.0

1.      Yêu cầu hệ thống   Yêu cầu phần cứng Hố trợ các hệ điều hành Máy chủ -          CPU 2GHz, RAM  1... ( 3/16/2015 8:57:11 AM - Trả lời: 42)