Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi phuc anh

Lỗi không xem trước khi in được

Tôi dùng phần mềm Htsoft BizMan của các bạn thì có vấn đề thế này nhé, khi tôi xem trước khi in các báo cáo thì có thông báo lỗi :" Could not load file or assembly... ( 9/4/2016 10:25:20 AM - Trả lời: 6)