Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi pd

Chiết khấu nhanh cho cả đơn đặt hàng SO

Tôi muốn chiết khấu nhanh cho cả đơn hàng SO mà tiền chiết khấu tách thành 1 dòng hàng thì làm thế nào? Trước đã làm rồi mà giờ không được, liệu cấu hình mặt hàng này cần có điều kiện gì đặc... ( 11/11/2022 11:41:38 AM - Trả lời: 1)