Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi ngoctt

Không hiển thị tài khoản ngân hàng vừa khai báo trong phần thanh toán

 Chào HTsoft,  Mình đang sử dụng phần mềm quản lý bán hàng HTsoft  không hiển thị tài khoản ngân hàng vừa khai báo trơng phần thanh toán thì phải làm sao ?... ( 2/12/2019 10:40:29 AM - Trả lời: 2)