Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi ngoc minh

Lỗi khi in barcode

 Chào các bạn, khi tôi in mã vạch trên máy winxp thì bị báo lỗi này: 'The type initializer for 'DevExpress.XtraReports.UI.XtraReport' threw an exception', rồi bị thoát ra khỏi phần mềm. Trong khi đó vẫn in ra trên... ( 8/20/2016 4:27:44 PM - Trả lời: 6)