Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi kieungan

Kinh doanh sản phẩm có 2 mã hàng

Trường hợp sản phẩm có 2 mã hàng, phần mềm quản lý HTsoft có thể xử lý được không? và khai báo trong phần mềm như thế nào để quản lý một cách hợp lý nhất?... ( 5/2/2015 9:38:13 AM - Trả lời: 1)