Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi itviet

Khắc phục data bị Recovery Pending

Mọi người đã ai gặp trường hợp data trong SQL bị Recovery Pending chưa?  Chia sẻ giúp mình cách xử lý với Thanks all!... ( 6/8/2021 11:15:25 AM - Trả lời: 0)

Khắc phục data bị Recovery Pending

Mọi người gặp trường hợp bị data trong SQL báo Recovery Pending chưa? Không biết cách xử lý thế nào mong mọi người giúp đỡ ... ( 6/8/2021 11:23:18 AM - Trả lời: 102)

Chỉ hiển thị màn hình bảo hành sửa chữa

Chào HTsoft, Hôm nay tôi có vào phân quyền lại cho tài khoản của mình. Nhưng không hiểu sao sau khi phân quyền xong, tôi chỉ nhìn thấy màn hình bảo hành sửa chữa, cũng không phân quyền... ( 12/23/2015 9:39:13 AM - Trả lời: 1)