Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi hienkdtt

Mẫu in bị thay đổi khi cài lại phần mềm quản lý bán hàng HTsoft

Mình đang sử dụng phần mềm HTsoft, vừa rồi mình cài lại win máy tính nên cài lại phần mềm. Khi vào phần mềm thì mình thấy các mẫu phiếu in hóa đơn đã bị thay đổi không giống với các mẫu bên... ( 12/27/2017 12:46:37 PM - Trả lời: 3)