Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi halinh

Chuyển kho khi kiểm kê bị lệch thừa

Tôi đang dùng phần mềm quản lý bán hàng BizMan, khi thực hiện kiểm kê kho thì thấy có một số mặt hàng bị lệch thừa. Bây giờ tôi không muốn xuất bán mà muốn chuyển sang kho khác thì có... ( 1/4/2016 10:54:26 AM - Trả lời: 1)

Không kết nối được máy trạm đến máy chủ.

Tôi đang sử dụng phần mềm quản lý bán hàng HTsoft. Tôi đang dùng ở chế độ kết nối Online qua Internet. Tôi gặp phải lỗi kết nối máy trạm đến máy chủ, đã kiểm tra mọi thông tin cấu hình trên máy chủ đều ổn.... ( 12/20/2013 1:52:42 PM - Trả lời: 1)

Lỗi "can not set column srid to be null. Please use DBnull instead" khi làm phiếu thu.

Mình dùng phần mềm quản lý bán hàng HTsoft BizMan. Lập phiếu thu không hiểu sao nó báo lỗi "can not set column srid to be null. Please use DBnull instead" khi mình Ghi lại hoặc chọn đối tượng trả tiền. Có thể khắc phục giúp... ( 12/17/2013 2:37:14 PM - Trả lời: 7)

Lỗi không chọn được kho nhập trong phiếu chuyển kho

Mình đang dùng phần mềm quản lý bán hàng HTsoft BizMan. Khi mình lập phiếu chuyển kho, trường kho xuất thấy hiện toàn bộ các kho còn trường kho nhập lại không thấy hiện đầy đủ các kho nên mình... ( 12/13/2013 5:24:27 PM - Trả lời: 1)