Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi duc thinh

Xuất ra danh sách giá mặt hàng trong quản lý giá

Chào các bạn, bên tôi dùng chức năng Quản lý giá của phần mềm BizMan. Tôi cần xuất ra bảng giá của các mặt hàng trong mục quản lý giá đấy thì làm thế nào. Sao tôi ko thấy nút... ( 8/22/2016 11:32:56 AM - Trả lời: 1)