Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi duc giang

Lỗi không hiển thị màn hình Customer Display khi bán lẻ?

Hi bạn, tôi đang dùng phần mềm Htsoft BizMan, tôi gặp vấn đề là khi dùng màn hình hiển thị Customer Display cho hóa đơn bán lẻ thì hôm nay không hiển thị bất kỳ thông tin gì nữa. Có cách nào... ( 10/18/2016 9:51:40 AM - Trả lời: 1)