Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi depzai

Hàng nhập kho đang trên đường, chưa vào kho

Trường hợp nhập hàng nhưng đang trên đường vận chuyển mà chưa vào kho, phần mềm quản lý kho HTsoft có thể phân biệt và kiểm soát được không? thao tác như thế nào trong phần mềm?... ( 4/10/2015 5:11:03 PM - Trả lời: 1)