Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi baolong

Quản lý bán hàng, Nghiệp vụ kế toán

Cho tôi hỏi, phần mềm quản lý bán hàng HTsoft có xử lý được các nghiệp vụ kế toán không? đáp ứng được ở mức độ nào và có thể thay thế được các phần mềm kế toán khác?.  ( Tôi đang muốn sử dụng một phần mềm vừa có thể quản lý được bán hàng, vừa có thể xử lý được các nghiệp vụ kế toán)... ( 3/26/2015 10:17:36 AM - Trả lời: 1)