Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi PHUC THINH

Lệch số tồn hiện hành ở số dư quỹ với tồn cuối của sổ quỹ

Khi tôi vào kiểm tra sổ quỹ thì thấy thế này: số dư cuối kì xem trong Sổ quỹ bị it hơn so với số tồn hiện hành khi xem ở mục Số dư quỹ. Tôi bị lệch như vậy thì có lý do gì không?... ( 11/12/2014 2:24:42 PM - Trả lời: 1)