Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi LINH NGOC

Tự động nhảy xuống dòng số lượng sau khi tít mã hàng

Trong lúc bán hàng bằng phần mềm BizMan tôi thấy có chút bất tiện là con trỏ chuột sau khi tít mã hàng không tự động nhảy ngay vào ô số lượng để tôi gõ số lượng của hàng bán vào.... ( 10/6/2016 4:31:26 PM - Trả lời: 1)