Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi HoangQuy

QUẢN LÝ TASK MANAGER

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC – TASK MANAGER 1.     Mục đích v QL công việc cá nhân: -         Lên lịch công việc -         Sắp xếp... ( 7/16/2021 4:29:30 PM - Trả lời: 5)

QUẢN LÝ CHỨNG TỪ MUA DỊCH VỤ (GIÁ COST PRO)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODULE QUẢN LÝ CHỨNG TỪ MUA DỊCH VỤ 1.      Mục đích -          Ghi nhận các dịch vụ liên quan tới chi phí nhập hàng hóa phát sinh như phí... ( 7/15/2021 3:36:54 PM - Trả lời: 0)

QUẢN LÝ GIAO VẬN

Hướng dẫn module quản lý giao vẬN I.                   Mục đích quản lý Để đáp ứng nhu cầu về việc theo dõi , quản lý toàn bộ quá trình... ( 7/15/2021 11:27:35 AM - Trả lời: 0)

HƯỚNG DẪN MODULE SẢN XUẤT

HƯỚNG DẪN MODULE LẮP RÁP – THÁO DỠ Mục đích:  Cho phép lập và theo dõi các lệnh lắp ráp từ nhiều thành phần thành thành phẩm hoặc tháo dỡ từ một mặt hang thành nhiều thành phần khác nhau. Liên kết... ( 7/15/2021 11:19:31 AM - Trả lời: 0)

BÁO CÁO KHÁCH HÀNG LÂU KHÔNG MUA THEO KỲ

BÁO CÁO KHÁCH HÀNG LÂU KHÔNG MUA THEO KỲ   1.      Mục đích Thống kê list khách hàng đã bao nhiêu ngày chưa phát sinh giao dịch mua hàng để lên kế hoạch chăm... ( 7/15/2021 10:46:29 AM - Trả lời: 0)

MODULE CROSSCHECK ĐẶT HÀNG

MODULE CROSSCHECK ĐẶT HÀNG 1.      Mục đích: Hạn chế sự nhầm lẫn không mong muốn của nhân viên kho như: Xuất nhầm mã hàng/số lượng so với Đơn đặt hàng/phiếu chuyển kho mà kế toán đã lập, đặc... ( 7/15/2021 10:26:11 AM - Trả lời: 0)

QUẢN LÝ GIÁ COST

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODULE QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ DOANH THU ƯỚC TÍNH (HOẶC CÁC KHOẢN GHI GIẢM GIÁ VỐN) Mục đích: Ghi nhận chi phí và doanh thu ước tính cho mặt hàng khi nhập kho.  Có thể phân bổ chi phí/ doanh thu... ( 7/15/2021 11:18:58 AM - Trả lời: 0)

QUẢN LÝ GIÁ THEO NHÓM KHÁCH HÀNG KẾT HỢP ĐA ĐƠN VỊ TÍNH

  HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIÁ ĐA ĐƠN VỊ TÍNH I.                   Mục... ( 7/15/2021 4:35:59 PM - Trả lời: 0)

QL NHẬP XUẤT CHUYỂN KHO THEO NHIỀU ĐƠN VỊ TÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ ĐA ĐƠN VỊ TÍNH I.             Mục đích -       Chức năng này cho phép nhập/ xuất theo đa đơn vị tính, có thể quy... ( 7/15/2021 11:20:47 AM - Trả lời: 1)

QUẢN LÝ NHIỀU NCC TRÊN TỪNG MẶT HÀNG

Hướng dẫn module quản lý NCC mở rộng và nhập hàng từ những NCC mở rộng này. 1.     Mục đích: Chức năng quản lý 1 mã hàng có nhiều nhà cung cấp giúp nhân viên quản lý được mặt hàng... ( 7/15/2021 11:19:59 AM - Trả lời: 0)

QUẢN LÝ BẢO HÀNH SỬA CHỮA TẠI TRUNG TÂM BẢO HÀNH

Hướng dẫn module quản lý BHSC (Nhận và chuyển hàng về TTBH)   A/. TẠI CHI NHÁNH 1/. Nhận hàng: - Tạo phiếu biên nhận hàng:   - Chọn bảo hành tại Trung tâm bảo hành của Cty       - Chọn trung tâm chuyển về (Mặc... ( 7/15/2021 11:18:09 AM - Trả lời: 0)

HOA HỒNG ĐA NHÂN VIÊN - SETUP HOA HỒNG RIÊNG CHO TỪNG NHÓM NHÂN VIÊN

    QUẢN LÝ HOA HỒNG RIÊNG TỪNG MẶT HÀNG THEO TỪNG NHÓM NHÂN VIÊN   1.      Mục đích: -          Phần mềm Cho phép thiết lập các mức hoa... ( 7/15/2021 9:27:19 AM - Trả lời: 0)

DOANH THU THEO CHI NHÁNH

BÁO CÁO DOANH THU THEO CHI NHÁNH 1.      Mục đích Lập bảng kê doanh thu theo một, một vài chi nhánh, hoặc cả công ty. Cho phép xem và so sánh doanh thu theo ngành hàng,... ( 7/15/2021 8:31:45 AM - Trả lời: 0)