Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi Hoa Mai

Báo cáo tổng giá trị doanh nghiệp không hiển thị hết

Tôi đang dùng phần mềm Htsoft, tôi có gặp vấn đề mong được trợ giúp. Hiện tôi đang dùng chức năng " báo cáo tổng giá trị doanh nghiệp ", hôm nay tôi mở thì mới để ý chỉ thấy 4 tiêu chí: tồn kho,... ( 11/5/2014 3:01:44 PM - Trả lời: 1)