Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi Haimobile

Nhận imei trả lại khác chi nhánh xuất bán

Chào HTsoft, Cho tôi hỏi HTsoft BizMan có hỗ trợ tiếp nhận imei của khách trả lại hàng mà chi nhánh tiếp nhận hàng bán trả lại không phải là chi nhánh đã bán ra số imei đó không?... ( 1/22/2016 5:23:26 PM - Trả lời: 1)