Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi GiaydepHQ

Phiếu xuất không có giá vốn

Không hiểu tại sao khi bộ phận kinh doanh lập đơn đặt hàng của khách hàng, bộ phận bán hàng làm thao tác chuyển đơn đặt hàng thành phiếu bán buôn thì ở phiếu xuất không nhìn thấy giá vốn... ( 3/21/2016 4:35:17 PM - Trả lời: 2)

Các phiếu in bị mất hết tiêu đề

Tôi đang dùng phần mềm quản lý bán hàng HTsoftBizMan.Net, hàng ngày tôi vẫn in các phiếu nhập/ xuất bình thường không hiểu sao hôm nay tất cả các phiếu in ra đều mất hết tiêu đề (label). Trong khi tôi... ( 3/3/2016 9:44:40 AM - Trả lời: 2)

Lặp mã khách hàng trong chương trình KHTT

HTsoft đã cài cho tôi chức năng cho phép gộp mã khách hàng, tôi đã tiến hành gộp 2 mã khách hàng lại làm 1 và 2 mã này đều đã phát sinh rất nhiều giao dịch. Sau khi gộp... ( 12/6/2013 1:10:47 PM - Trả lời: 1)

Không gộp được mã khách hàng

Htsoft ơi sao phần mềm của tôi chỉ gộp được mã hàng mà không gộp được mã khách hàng với nhau vậy? tôi đã đăng nhập vào tài khoản full quyền rồi nhưng khi gộp phần mềm vẫn báo "bạn không có quyền sử... ( 11/26/2013 4:15:26 PM - Trả lời: 1)

Hạng thẻ khách hàng thân thiết không tự nhảy

Khi bắt đầu sử dụng phần mềm bán hàng, Htsoft đã setup cho tôi hạng thẻ khách hàng thân thiết ok. Nhưng trong thời gian gần đây, một số mã khách hàng không tự nhảy lên hạng thẻ, tôi kiểm tra trong... ( 11/16/2013 10:28:27 AM - Trả lời: 1)

Hàng mua/bán trả lại khác chi nhánh

Chào Htsoft, bên tôi hiện tại phát sinh thêm nhu cầu có thể mua/bán/đổi trả lại hàng trên toàn hệ thống ở tất cả các chi nhánh. Tôi không biết thao tác như thế nào với phần mềm, các bạn... ( 11/7/2013 3:23:16 PM - Trả lời: 0)