Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi Bich Ngoc

Lỗi khi làm Hàng bán trả lại/Hàng mua trả lại

Tại sao khi tôi dùng chức năng Hàng bán trả lại hoặc Hàng mua trả lại trong Htsoft BizMan thì bị báo lỗi như thế này. Tôi mới bắt đầu tạo dữ liệu trong cấu hình thôi, chứ chưa thực hiện giao dịch nào cả. Các bạn... ( 10/1/2016 10:22:00 AM - Trả lời: 1)