Menu

Danh sách bài viết theo user đăng bài


Tất cả những bài viết đăng bởi AnhThanh

Đề xuất thêm chức năng, module mới

Tôi đã mua sử dụng phần mềm được hơn 1 năm, mọi nghiệp vụ phần mềm xử lý đều rất tốt, công việc quản lý bán hàng diễn ra thuận lợi và ổn định. Do nhu cầu mở rộng và phát triển doanh nghiệp, tôi muốn có thêm một số chức năng mới để đáp ứng công việc quản lý phù hợp với mức độ phát triển thời gian... ( 3/16/2015 10:16:58 AM - Trả lời: 2)

Lỗi hết hạn dùng thử

Tôi đăng nhập vào phần mềm như bình thường, nhưng không được và có một thông báo là: ' Hết hạn dùng thử '. Tôi phải khắc phục như thế nào?. ( Tôi đã mua bản quyền phần mềm)... ( 3/16/2015 10:26:47 AM - Trả lời: 2)

Sửa báo cáo

Tôi muốn sửa lại một vài báo cáo cho phù hợp với doanh nghiệp của tôi, tôi phải làm như nào?... ( 3/15/2015 3:13:44 PM - Trả lời: 2)

Không đăng nhập ( login ) được vào phần mềm

Lỗi không đăng nhập được vào phần mềm trong mạng LAN hoặc WAN ( internet ) thường là lỗi gì và cách khắc phục, xử lý như thế nào?? ... ( 3/16/2015 9:11:51 AM - Trả lời: 1)

Tốc độ xử lý dữ liệu

Trong quá trình sử dụng phần mềm, dữ liệu ngày càng tăng. Vậy, với dữ liệu lớn có ảnh hưởng tới tốc độ xử lý dữ liệu của phần mềm không??... ( 3/14/2015 12:54:55 PM - Trả lời: 14)

Phần mềm quản lý bán hàng

Tôi đang dùng thử demo phần mềm quản lý bán hàng Sale Pro để quản lý bán hàng là các sản phẩm thời trang. Không biết HTsoft đã triển khai phần mềm cho đơn vị nào kinh doanh cùng lĩnh vực như của tôi mà thành công chưa??... ( 3/14/2015 9:51:13 AM - Trả lời: 13)