Menu

Tính năng mới

Hướng dẫn chức năng treo hàng sau khi duyệt SO

Đăng bởi: thuongptn

Hướng dẫn chức năng treo hàng sau khi duyệt SO 1.    Mục đích Chức năng này cho phép treo hàng sau khi duyệt phiếu đơn đặt hàng(SO) để đảm bảo đủ hàng để xuất hàng cho khách hàng. Sau này trên...

Hướng dẫn chức năng khóa dữ liệu đến ngày

Đăng bởi: thuongptn

CHỨC NĂNG KHÓA DỮ LIỆU ĐẾN NGÀY Mục đích: Chức năng khóa dữ liệu đến ngày dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm) giúp khóa không cho tất cả các user thao tác thêm/sửa/xóa bất cứ chứng từ nào trước...

Hướng dẫn chức năng quản lý khuyến mãi theo combo

Đăng bởi: thuongptn

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KHUYẾN MÃI THEO COMBO Mục đích: Thiết lập và quản lý được chương trình khuyến mãi bán hàng theo combo: mua n hàng tặng m hàng, mua 1 hàng tặng n hàng,… Chức năng này...

Hướng dẫn import nhập tồn đầu công nợ phải thu tồn đầu công nợ phải trả

Đăng bởi: thuongptn

IMPORT TỒN ĐẦU CÔNG NỢ PHẢI THU, TỒN ĐẦU CÔNG NỢ PHẢI TRẢ 1. Mục đích: Chức năng này cho phép import nhanh tồn đầu công nợ phải thu với khách hàng và tồn đầu công nợ phải trả đối với nhà cung cấp, thông thường chức...

Hướng dẫn chức năng đính kèm file trên phiếu

Đăng bởi: thuongptn

Hướng dẫn chức năng đính kèm file trên phiếu 1.    Mục đích: Chức năng này cho phép attach 1 hay nhiều file vào 1 phiếu  trên phần mềm nhằm quản lý các file hợp đồng, báo giá, ảnh,… đi...

Hướng dẫn chức năng giới hạn công nợ khách hàng nhà cung cấp

Đăng bởi: thuongptn

GIỚI HẠN CÔNG NỢ KHÁCH HÀNG NHÀ CUNG CẤP Mục đích: Chức năng này cho phép cấu hình giới hạn công nợ khách hàng nhà cung cấp, giúp quản lý đưa ra được quyết định có tiếp tục giao dịch với...

Mô tả báo cáo công nợ phải thu phải trả đa chi nhánh

Đăng bởi: thuongptn

BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU, PHẢI TRẢ ĐA CHI NHÁNH Mục đích: Báo cáo công nợ phải thu, phải trả đa chi nhánh giúp người quản lý có thể hạch toán được  tổng công nợ của mỗi khách hàng/...

Hướng dẫn chức năng gửi tin nhắn HTsoft MassSMS.NET

Đăng bởi: thuongptn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG GỬI TIN NHẮN HTsoft MassSMS.NET Mục đích: Ứng dụng này có thể chạy độc lập hoặc tích hợp với phần mềm bán hàng để thực hiện nhắn tin sms qua USB3G nhằm thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng. VD:...

Hướng dẫn thêm tiền tố hậu tố và nhân bản mã hàng

Đăng bởi: thuongptn

THÊM TIỀN TỐ HOẶC HẬU TỐ VÀ NHÂN BẢN MÃ HÀNG KHI THỰC HIỆN NHẬP MẶT HÀNG TỪ EXCEL Chức năng:   Chức năng này cho phép khai báo thêm nhanh mã hàng có tiền tố hoặc hậu tố và nhân bản mã...

Hướng dẫn tạo account xem báo cáo trên mobile/web

Đăng bởi: thuongptn

Hướng dẫn tạo account xem báo cáo trên mobile/web Sau khi đăng nhập vào phần mềm bán hàng HTsoft BizMan, vào menu Hệ thống/ Quản lý user và làm theo hướng dẫn các bước như trong hình: B1: Tạo user và khai...