Menu

Tính năng mới

Hướng dẫn sử dụng chức năng quản lý hàng tồn Max Min

Đăng bởi: thuynt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ HÀNG TỒN MAX MIN 1.      Chức năng Module quản lý hàng tồn max min cho phép quản lý lượng tồn max-min theo từng chi nhánh/từng kho. Có thể khóa:  Không cho...

Update quyền duyệt phiếu chuyển kho

Đăng bởi: month

Để giúp kế toán kho hạn chế xác nhận nhầm phiếu chuyển kho, HTsoft update miễn phí  tính năng Chỉ được phép duyệt phiếu chuyển kho trên kho user được phân quyền. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng tính năng...

UPDATE PHÂN QUYỀN NHANH NHIỀU USER TRÊN 1 KHO

Đăng bởi: month

Để hỗ trợ người quản trị tiết kiệm thời gian, nhanh chóng phân quyền cho các User khác được nhập liệu trên một kho, đặc biệt là khi phát sinh kho mới, HTsoft update free chức năng phân  quyền như sau: Truy cập theo đường dẫn: Hệ thống -->...

Hướng dẫn sử dụng chức năng kiểm kê kho có sử dụng serial/imei

Đăng bởi: host

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODULE KIỂM KÊ KHO SỬ DỤNG SERIAL/IMEI 1. Mục đích Module kiểm kê kho theo sử dụng serial/imei cho phép kiểm tra, so sánh số lượng tồn kho sử dụng serial/imei ngoài thực tế với sử dụng serial/imei tồn kho trong phần mềm. Nếu sử...

Hướng dẫn sử dụng chức năng phiếu chốt tiền

Đăng bởi: lyntp

click for full size HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIẾU CHỐT TIỀN I. Chức năng - Phiếu chốt tiền là chức năng dành cho nhân viên thu ngân chốt số tiền thu được sau khi kết thúc ca làm việc. - Việc chốt tiền này sẽ giúp cho nhà quản lý biết được...

Hướng dẫn chức năng phân tích mua hàng

Đăng bởi: lyntp2

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG PHÂN TÍCH MUA HÀNG I.                    Mục...

Phần mềm quản lý dịch vụ cầm đồ

Đăng bởi: nguyettt

                 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HTSOFT BizMan ĐỂ QUẢN LÝ DỊCH VỤ CẦM ĐỒ 1.       MỤC ĐICH Áp dụng phần mềm HTSoft BizMan để quản lý dịch vụ cầm đồ hiệu quả...

Hướng dẫn in hóa đơn bán hàng theo lô

Đăng bởi: nguyettt

HƯỚNG DẪN IN HÓA ĐƠN BÁN HÀNG THEO LÔ 1.     Chức năng Cho phép in 1 lần ra nhiều phiếu bán hàng (hóa đơn bán buôn, bán lẻ). 2.     Hướng dẫn sử dụng Bước 1: Khởi động form...

Hướng dẫn sử dụng in tem kệ

Đăng bởi: month

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG IN TEM KỆ TRONG CẤU HÌNH MẶT HÀNG 1.     Mục đích: Cho phép in tem mã hàng đặt trên các kệ hàng với các thông số chi tiết (như cấu hình, mô tả, giá…),...

Hướng dẫn quy trình quản lý mã hàng theo size số màu sắc

Đăng bởi: lyntp2

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ MÃ HÀNG NHIỀU SIZE SỐ - MÀU SẮC   1.  Mục đích: Chức năng quản lý 1 mã hàng có nhiều Size Số-Màu sắc giúp nhân viên nhập kho, in barcode, chuyển kho, xuất bán theo từng size...