Menu

Tính năng mới

QUẢN LÝ MẶT HÀNG THEO NHÀ CUNG CẤP

Đăng bởi: month

  1.      Mục đích Dành cho doanh nghiệp có quản lý mặt hàng theo nhà cung cấp mà mỗi mặt hàng tại một thời điểm nhất định sẽ có một nhà cung cấp cung cấp mặt hàng đó. Dễ dàng...

GỬI TIN NHẮN SMS SỬ DỤNG SMS BRANCHNAME TỪ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG HTSOFT

Đăng bởi: host

MODULE GỬI TIN NHẮN SMS QUA SMS BRANCHNAME  1.      Mục đích -          Ứng dụng SMS này tích hợp với phần mềm bán hàng để thực hiện nhắn tin SMS nhằm thực hiện...

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIÁ THEO NHÓM KHÁCH HÀNG 10 MỨC GIÁ

Đăng bởi: lyntp

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIÁ THEO NHÓM KHÁCH HÀNG 10 MỨC GIÁ I.       Mục đích Thiết lập giá bán cho từng nhóm đối tượng khách hàng(tối đa cho 10 nhóm khách...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODULE QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ DOANH THU ƯỚC TÍNH

Đăng bởi: thuynt

Mục đích: Ghi nhận chi phí và doanh thu ước tính cho mặt hàng khi nhập kho.  Có thể phân bổ chi phí/ doanh thu ước tính cho tất cả các mặt hàng  trong phiếu nhập theo % hoặc số tiền (trường hợp các mặt...

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn bằng Qrcode qua Moca trên phần mềm bán hàng HTsoft

Đăng bởi: lyntp

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA MOCA TRÊN PHẦN MỀM BÁN HÀNG HTSOFT 1.      Khai báo hình thức thanh toán -          Vào Cấu hình --> Hình...

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn bằng Qrcode qua MoMo trên phần mềm bán hàng HTsoft

Đăng bởi: lyntp

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA MOMO TRÊN PHẦN MỀM BÁN HÀNG HTSOFT 1.      Khai báo hình thức thanh toán -          Vào Cấu hình --> Hình thức...

Quản lý chiết khấu theo hình thức thanh toán

Đăng bởi: month

1.      Mục đích Chức năng này đặc biệt hữu dụng trong việc quản lý chiết khấu khi khách hàng thanh toán qua thẻ của ngân hàng mà doanh nghiệp đang liên kết và quản lý chiết khấu thanh...

CẤU HÌNH THÔNG TIN IN PHIẾU VÀ KHÁCH HÀNG MẶC ĐỊNH THEO CHI NHÁNH

Đăng bởi: month

1.      Mục đích Thường áp dụng cho các công ty đa chi nhánh(đa điểm kinh doanh) có thông tin chi nhánh như địa chỉ, số điện thoại,..là khác nhau và muốn thể hiện thông tin khác nhau...

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI PHẦN MỀM QUA ID CÔNG TY VÀ PASSWORD CÔNG TY

Đăng bởi: thuynt

1.      Thông tin ID công ty và password (Thông tin này sẽ được HTsoft cung cấp cho từng công ty riêng biệt) VD: -         ID Công ty: ...

THEO DÕI TIẾN ĐỘ MUA HÀNG

Đăng bởi: thuydd

1.      Chức năng: Module Theo dõi tiến độ mua hàng cho phép theo dõi tiến độ hoàn thành đơn mua hàng, theo dõi thông tin của các mặt hàng trên cả đơn mua hàng, số lượng của những mặt...