Menu

Tính năng mới

Phần mềm QL bán hàng tích hợp in hóa đơn điện tử EVAT

Đăng bởi: month

click for full size trước HƯỚNG DẪN MODULE IN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ   1.      Mục đích In hóa đơn điện tử có thể in trực tiếp trên phôi hoặc tích hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để in ngay trên giao diện hóa...

MODULE PHIẾU CHỐT QUẦY/KỆ

Đăng bởi: month

HƯỚNG DẪN MODULE PHIẾU CHỐT QUẦY/KỆ 1.      Mục đích: Gợi ý cho người bán hàng số lượng hàng hóa cần bày thêm để lấp đủ tiêu chuẩn hàng trên kệ vào đầu ca dựa vào số lượng hàng...

MODULE LƯU LỊCH SỬ TÍT MÃ HÀNG

Đăng bởi: month

LƯU LỊCH SỬ TÍT MÃ HÀNG 1.      Mục đích: Trên hóa đơn bán lẻ sẽ lưu lịch sử tít mã hàng, tít mã nào ghi ngay lịch sử đã tít mã đó, user được cấp quyền mới...

Check lại IMEI trên phiếu nhập kho

Đăng bởi: quyht

CHECK LẠI IMEI TRÊN PHIẾU NHẬP KHO  I. Mục đích Hỗ trợ check lại imei so với list danh sách imei nhận được từ Nhà cung cấp gửi. Với 1 số đơn vị thì bộ phận lập phiếu nhập kho tách biệt với bộ phận kho trực tiếp nhận sản phẩm nên khi nhận...

MODULE QUẢN LÝ ẢNH SẢN PHẨM

Đăng bởi: month

 MODULE QUẢN LÝ ẢNH SẢN PHẨM 1.      Mục đích: Lưu trữ ảnh sản phẩm, có thể check lại hình ảnh khi nhập hàng/xuất bán để xác nhận đúng mã sản phẩm nhâp/ bán hay...

Báo cáo mặt hàng lâu không bán

Đăng bởi: month

BÁO CÁO MẶT HÀNG LÂU KHÔNG BÁN 1.      Mục đích: Thống kê danh sách các mặt hàng lâu không bán(tính từ 1 tháng không có giao dịch), bao lâu rồi...

MODULE IN COMBO TRÊN PHIẾU BÁN HÀNG

Đăng bởi: month

MODULE IN COMBO TRÊN PHIẾU BÁN HÀNG 1.      Mục đích In phiếu bằng mã combo mà không in các chi tiết nằm trong combo đó (mẫu in số 11). Khi in, thành tiền của combo sẽ là tổng thành...

THANH TOÁN NHIỀU HÌNH THỨC THANH TOÁN TRÊN HÓA ĐƠN BÁN LẺ

Đăng bởi: host

click for full size THANH TOÁN NHIỀU HÌNH THỨC THANH TOÁN TRÊN HÓA ĐƠN BÁN LẺ I.                   Mục đích: Tạo nhanh 1 lần phiếu thanh toán bằng nhiều HTTT, theo...

TÍCH HỢP CÂN ĐIỆN TỬ VÀO PHẦN MỀM BÁN HÀNG

Đăng bởi: lyntp

HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP PHẦN MỀM VÀ CÂN ĐIỆN TỬ I.                   Mục đích Phần mềm quản lý bán hàng HTsoft cho phép tích hợp với cân...

QUẢN LÝ TÍCH XU KHTT

Đăng bởi: quyht

MODULE TÍCH XU KHTTT 1.      Mục đích Áp dụng tại các hệ thống siêu thị để tri ân khách hàng, kích thích khách hàng quay lại...