Menu

Tính năng mới

BÁO CÁO SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ THEO TUỔI NỢ

Đăng bởi: month

BÁO CÁO SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ THEO TUỔI NỢ 1.      Mục đích      Tổng hợp số tiền giao dịch của 1 khách hàng, sắp xếp các số dư nợ của các phiếu chưa thanh toán (hoặc thanh toán 1...

MODULE GHI NHẬN NỢ VÀ TRẢ HÀNG NỢ KHUYẾN MÃI

Đăng bởi: month

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG GHI NHẬN NỢ VÀ TRẢ NỢ HÀNG KHUYẾN MÃI 1.     Mục đích Trong thời gian doanh nghiệp áp dụng chương trình khuyến mãi tặng hàng có thể có trường hợp hàng khuyến...

BÁO CÁO NHANH DOANH SỐ THEO THỜI GIAN

Đăng bởi: month

BÁO CÁO NHANH DOANH SỐ THEO THỜI GIAN Mục đích: Báo cáo nhanh doanh số theo ngày tổng hợp doanh số theo từng ngày trong tháng trong một khoảng thời gian và có biểu đồ kèm theo để nhà quản trị so...

BÁO CÁO DOANH SỐ THEO NGÀY

Đăng bởi: month

BÁO CÁO DOANH SỐ THEO NGÀY Mục đích: Thống kê doanh thu theo từng ngày trong 1 tháng của một hoặc nhiều kho. Doanh thu của các kho được thể hiện theo kiểu Pivot table giúp nhà quản trị dễ dàng so sánh để từ...

QUẢN LÝ GIÁ THEO NHÓM KHÁCH HÀNG 10 MỨC GIÁ

Đăng bởi: month

 QUẢN LÝ GIÁ THEO NHÓM KHÁCH HÀNG 10 MỨC GIÁ I.                   Mục đích Thiết lập giá bán cho từng nhóm đối tượng...

BÁO CÁO DOANH SỐ THEO NGÀNH HÀNG

Đăng bởi: month

BÁO CÁO DOANH SỐ THEO NGÀNH HÀNG Mục đích: Thống kê doanh thu theo từng ngành hàng trong một khoảng thời gian nhất định của một hoặc nhiều chi nhánh. Một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo nhiều mặt hàng, nhóm...

QUẢN LÝ CHỨNG TỪ MUA DỊCH VỤ (GIÁ COST PRO)

Đăng bởi: HoangQuy

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODULE QUẢN LÝ CHỨNG TỪ MUA DỊCH VỤ 1.      Mục đích -          Ghi nhận các dịch vụ liên quan tới chi phí nhập hàng hóa phát sinh như phí...

QUẢN LÝ GIAO VẬN

Đăng bởi: HoangQuy

Hướng dẫn module quản lý giao vẬN I.                   Mục đích quản lý Để đáp ứng nhu cầu về việc theo dõi , quản lý toàn bộ quá trình...

HƯỚNG DẪN MODULE SẢN XUẤT

Đăng bởi: HoangQuy

HƯỚNG DẪN MODULE LẮP RÁP – THÁO DỠ Mục đích:  Cho phép lập và theo dõi các lệnh lắp ráp từ nhiều thành phần thành thành phẩm hoặc tháo dỡ từ một mặt hang thành nhiều thành phần...

BÁO CÁO KHÁCH HÀNG LÂU KHÔNG MUA THEO KỲ

Đăng bởi: HoangQuy

BÁO CÁO KHÁCH HÀNG LÂU KHÔNG MUA THEO KỲ   1.      Mục đích Thống kê list khách hàng đã bao nhiêu ngày chưa phát sinh giao dịch mua hàng để lên kế...