Menu

Công ty

CHÍNH TRỰC

Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

TÔN TRỌNG

Tôn trọng bản thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng Công ty, Tôn trọng đối tác, Hợp tác trong sự tôn trọng.

TUÂN THỦ

Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.

ĐẠO ĐỨC

Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

HTsoft muốn trở thành nhà sản xuất và cung cấp các sản phẩm phần mềm được sử dụng rộng rãi nhất và hiệu quả nhất ở mọi khu vực, lãnh thổ. Vì thế, chúng tôi tâm niệm rằng chất lượng và sáng tạo là người bạn đồng hành của HTsoft. HTsoft xem khách hàng là trung tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Khách hàng là người đánh giá trung thực và khách quan nhất về chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ phần mềm. Do vậy, các sản phẩm và dịch vụ phần mềm của HTsoft luôn đặt tiêu chí khách hàng lên hàng đầu. Một sản phẩm phần mềm tốt không những phải thực hiện tốt những nghiệp vụ doanh nghiệp yêu cầu, mà còn phải tạo sự tiện lợi, dễ dàng trong sử dụng, và phải là một công cụ hỗ trợ nhằm mang lại hiệu quả công việc tốt nhất cho các doanh nghiệp khi sử dụng.

Phát triển 75%
 
Chất lượng dịch vụ 90%
 
Mức độ hài lòng 85%
 
Tính năng 75%