Download Phần mềm
camstudio

CamStudio – Phần mềm quay phim màn hình miễn phí

Download – Tải Cam Studio Cam Studio là chương trình ghi lại các thao tác trên màn hình (quay phim màn hình). Đoạn phim được quay lại sẽ được ghi ... Download →
Audio-Video, Chỉnh sửa Audio-Video, , , , , , ,

ghi lại khung màn hình

Download phần mềm ghi lại khung màn hình miễn phí

Những phần mềm ghi lại khung màn hình được tìm thấy dựa trên kết quả phân tích dữ liệu về từ khoá download phần mềm ghi lại khung màn hình, nếu chưa đúng phần mềm cần download, bạn thử tìm lại với từ khoá khác.

Để tôn trọng luật bản quyền bạn không nên sử dụng bản patch hoặc crack phần mềm "ghi lại khung màn hình" vì điều đó là vi phạm pháp luật.